Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


debian

Debian

Instalace lokálních balíčků

Instalace softwaru z repositářů je celkem přímočará a existuje pro ní více nástrojů (apt-get, aptitude, Synaptic). Jak ale nainstalovat balíček, který si člověk buď sám vytvoří, nebo odněkud stáhne?

Možností je několik:

dpkg

Program dpkg je nízkoúrovňovou součástí balíčkovacího systému. Umí i přímo instalovat balíčky, za pomoci parametru -i, takže celý příkaz pak vypadá takto:

dpkg -i nazev_balicku.deb

Toto řešení má jednu nevýhodu - neřeší závislosti. Pokud tedy tento balíček závisí na nějakých dalších, dpkg je neumí nainstalovat. Původní balíček, který instalujete sice jakž-takž nainstaluje, ale nezkonfiguruje ho a balíčkovací systém tak zůstane v „nečistém“ stavu. To se dá naštěstí snadno napravit - stačí spustit jeden z těchto příkazů:

apt-get -f install

Nebo:

aptitude -f install

APT

I pomocí APT můžeme instalovat lokální balíky, ale musíme nejdříve balíčkovacímu systému o těchto balících dát nějakým způsobem vědět. Zjednodušeně jde o to, že si vytvoříme lokální repositář. Podrobnější informace viz dokumentace k APT, konkrétně pak kapitola 2.2.

gdebi

Gdebi je nástroj s grafickým uživatelským rozhraním pro instalaci lokálních balíků, který umí řešit i závislosti. Když ho spustíte jako normální uživatel, je schopný si i vyžádat vyšší oprávnění.

Kompilace kernelu (jádra) a vytvoření balíčku

$ mkdir kernels
$ cd kernels
$ wget http/www.kernel.org/new/kernel/goodness.bz2
$ tar xjf goodness.bz2
$ cd goodness
$ cp /boot/config-blah-blah ./.config
$ make oldconfig
$ make menuconfig
$ make-kpkg clean
$ fakeroot make-kpkg --append-to-version "-name" --revision "-date" --us --uc --initrd kernel_image kernel_headers
$ su
$ <Enter root password>
# dpkg -i ../path/to/new/debs 

Multiarch

Tato vlastnost umožňuje mít v operačním systému nainstalovány balíčky více různých architektur, nejtypičtějším use case je instalace balíčků i386 na systému amd64. Udržování balíčků ia32-libs a ia32-libs-gtk pro architekturu amd64 už asi bylo příliš náročné.

Zobrazení aktuální architektury:

dpkg --print-architecture

Přidání další architektury:

dpkg --add-architecture i386

Ověření, že se přidala:

dpkg --print-foreign-architectures

Odstranění architektury:

dpkg --remove-architecture i386

Když je architektura přidaná, stačí klasické apt-get update nebo aptitude update. Instalace konkrétního balíčku pro danou architekturu se dosáhne přidáním architektury za dvojtečku za název balíku. Například:

aptitude install wine:i386

Další informace:

Fonty

Instalace fontů od Microsoftu:

aptitude install ttf-mscorefonts-installer

Další informace viz Debian wiki.

Rozložení klávesnice

Rozložení je možné nastavit zvlášť pro konzoli, zvlášť v konfiguračním souboru pro X (xorg.conf), případně také pro obojí najednou v tomto konfiguračním souboru:

/etc/default/keyboard
debian.txt · Poslední úprava: 2014/01/11 17:21 autor: mat