Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mysql

MySQL

Jak vyexportovat jako tabulku strukturu nějaké tabulky?

SHOW FULL FIELDS FROM table

zdroj: http://stackoverflow.com/questions/17989067/how-do-i-export-a-mysql-db-structure-to-an-excel-file

Při přihlašování řádkovým klientem mysql k serveru přes ssh tunel dávat jako hostname 127.0.0.1 a ne localhost, protože jinak se použijí sockety, tím pádem parametr –port (-P) je úplně ignorován, viz:

http://serverfault.com/questions/306421/why-mysql-command-line-tool-ignores-port-parameter

mysql.txt · Poslední úprava: 2016/06/28 10:50 autor: mat