Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pdf

PDF

PDF alias Portable Document Format je univerzální formát pro dokumenty odvozený z PostScriptu.

Nástroje pro práci s tímto formátem:

Jak zmenšit stránky v PDF souboru?

Něco takového:

gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dSAFER -dCompatibilityLevel=„1.3“ -dPDFSETTINGS=„/printer“ -dSubsetFonts=true -dEmbedAllFonts=true -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=„output.pdf“ -c „«/BeginPage{0.9 0.9 scale 0 50 translate}» setpagedevice“ -f input.pdf

Zdroj: http://ma.juii.net/blog/scale-page-content-of-pdf-files

Jak spojovat PDF soubory?

http://stackoverflow.com/questions/2969479/merge-pdfs-with-pdftk-with-bookmarks/3108884#3108884

Sice to jde dobře i s pdftk, ale GhostScript třeba nezlikviduje odkazy (obsah, etc.).

pdf.txt · Poslední úprava: 2014/12/19 21:15 autor: mat